Vera Ogrizović  školovala se u Beogradu (Srbija), u klasi Nadežde Kondić, i u Parizu – gde je diplomirala i magistrirala na École Normale de Musique, radeći sa Rafaelom Andiom. Laureat je Međunarodnog takmičenja u Carpentri, Francuska 1986. godine. Bila je predavač na Visokom evropskom konzervatorijumu (Conservatoire Europeen Supérieur) u Parizu od 1986. do 1988. godine.

Od 1989. godine profesor je na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Nastupala je na prestižnim festivalima u Srbiji  (BEMUS, BELEF, NOMUS, NIMUS, Međunarodna tribina kompozitora, Guitar Art), kao i u Sloveniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Francuskoj, Grčkoj, Finskoj i Švicarskoj. Autorica je knjige “Gitara - Istorijat – Literatura – Nastava” (2000), objavila je dvije zbirke kompozicija za početnike “Moj prvi koncert”  i “Svirajte Baha” (1996), a 2005. godine objavljen je i njen nosač zvuka “Savremena srpska muzika za gitaru”.  Sarađivala je sa gudačkim orkestrima “Dušan Skovran” i “Sv. Đorđe”, sa simfoničarima i filharmoničarima Beograda, sa Ansamblom za novu Muziku i ansamblom “Camerata Serbica”, kao i sa dirigentma Aleksandrom Pavlovićem, Petrom Ivanovićem, Bojanom Suđićem, Darinkom Matić – Marović, Biljanom Radovanović, Premilom Petrovićem. Nastupa sa flautistom Ljubišom Jovanovićem, sa gitaristom i kompozitorom Dušanom Bogdanovićem, te sa lutnjistom i gitaristom Edinom Karamazovim.

Vera Ogrizović odgojila je niz mladih izvođača i predavača u Srbiji, Makedoniji i Crnoj Gori. Pokrenula je i vodila klase gitare na Muzičkoj akademiji u Skoplju (Makedonija) i na Cetinju (Crna Gora) od 1995. do 2006. godine. Držala je master predavanja i seminare u Srbiji, Makedoniji, Crnoj Gori, Francuskoj i Švajcarskoj. Za svoje pedagoške rezultate dobila je Veliku srebrnu plaketu Univerziteta umetnosti u Beogradu.