Thomas Offermann jedan je od najuglednijih nastavnika gitare danas. Nastupao je u preko 40 zemalja kao solista, sa orkestrima, kao kamerni muzičar, te sa Duom Sonare, jednim od istaknutih gitarističkih ansambala. Sa Duom Sonare snimio je osam nosača zvuka koji su oduševili kako kritičare, tako i publiku, te svjedoče o izvanrednoj kvaliteti njegovog rada. Thomas Offermann je, uz Duo Sonare, bio ujedno i prvi koji je repertoar klasične gitare proširio i na muziku kompozitora poput Chick Coreae, Frank Zappae ili Mike Oldfielda. Chick Corea sa oduševljenjem je zapisao kako je Duo Sonare njegove komade izvodio „sa toliko osjećaja i ljepote“.

Kao profesor i šef odsjeka za gitaru, sa mladim gitaristima sarađuje i kroz međunarodnu majstorsku radionicu na HMT Rostock. Zahvaljujući svom temeljitom pristupu, te izvanrednim motivatorskim sposobnostima, postao je cijenjen nastavnik gitare. Njegova istraživanja na temu integrativne gitarske tehnike učinila su ga visoko cijenjenim savjetnikom u svijetu gitare. Kao dirigent učestvovao je u realizaciji brojnih projekata o muzici Stevea Reicha, Rolanda Dyensa, Benjamina Verderyja, Lea Brouwera i drugih.

Danielle Ribouillault napisala je u magazinu Les Cahiers de la Guitare: „Kada sam ušla u učionicu, on je objašnjavao kako se koriste note da se oživi fraza... a onda se čulo kako fraza procvjeta i oživi. On usmjerava studenta na raskošan rubato koji melodiji dopušta da vibrira. On, koji je svirao sa takvom muzikalnošću i takvim majstorstvom, zna kako prenijeti svoj životvorni duh… Na njegove časove dolazi veliki broj studenata; sigurno zato što se s njim dešava nešto moćno dok sa strašću prenosi muziku, nešto suštinsko, i silno."