Arnautović Medina, dirigent

Rođena u Bihaću 1961. godine. Osnovno i srednje muzičko obrazovanje završila je u Bihaću. Studirala na Muzičkoj Akademiji u Sarajevu na teoretsko-pedagoškom odsjeku te stekla zvanje profesora muzike. Diplomirala 1983. god. U periodu od 1983-1992. godine školuje se za nastavnika gitare (vanredno).
U svom školovanju surađivala je sa profesorima Ljubinkom Jovićem, Stanislavom Selakom i Milom Rakanović. Dirigovanje je izučavala sa profesorom Čestimirom Dušekom na Muzičkoj akademiji te sa profesorom Zlatkom Vaudom (Beograd). U "Umjetničkoj školi Bihać" počinje sa radom 1996. godine te osniva gitarski odsjek u Srednjoj muzičkoj školi. Svoj rad sa orkestrom gitara započinje 2002. godine u "Umjetničkoj školi Bihać". Sa orkestrom osvaja velik broj nagrada kako na federalnom tako i na međunarodnim takmičenjima Omiš Guitar Fest“ 2011. 2013. godine orkestar učestvuje na GitarFestu Banja Luka sa cjelovečernjim koncertom.
U svom pedagoškom radu sa učenicima postigla je velike rezultate. Kao profesor bavi se kamernom muzikom, orkestrom i aranžiranjem za gitarski orkestar. Osnivač je i voditelj okteta gitara "Liberalis" koji je djelovao od 2005. do 2008. godine.
Dobitnik je mnogobrojnih priznanja za svoj pedagoški rad. UG Muzičkih pedagoga u Federaciji BIH za sudjelovanje na takmičenjima kao član žirija 2007. godine, te dobitnik POVELJE ZA DOPRINOS U RAZVOJU MUZIČKE PEDAGOGIJE 2001. godine. Veliki je poznavalac literature kamerne i orkestarske muzike za gitaru. Kao pedagog gitare usavršavala se na master klasovima kod istaknutih gitarista i pedagoga.

Biografija orkestra gitara „102 gitarske žice“

Na inicijativu prof. Medine Arnautović, u februaru 2014. godine osnovan je orkestar „102 gitarske žice“ (tada pod nazivom „Međuentitetski orkestar gitara“). Orkestar je sastavljen od profesora i studenata gitare iz tri bosanskohercegovačka   grada  i  četiri  institucije:  Banja  Luka  –  Akademija umjetnosti, Muzička škola „Vlado Milošević“, Bihać – „Umjetnička škola“ i Prijedor – Muzička škola „Savo Balaban“. Osmišljen je kao regionalna-međuentitetska saradnja profesora, nastavnika i studenata sva tri pomenuta grada, sa akcentom na promociji i popularizaciji orkestarske muzike za klasičnu gitaru, kao i međusobnoj saradnji muzičkih pedagoga i onih koji će to uskoro postati. U svom repertoaru orkestar izvodi simfonijska djela aranžirana za orkestar gitara, kao i orginalna orkestarska gitarska djela. Svoj debitantski koncert orkestar je održao u okviru Festivala scenskih umjetnosti “Bihaćko ljeto” 30. juna 2014. godine. Uz podršku Uprave Grada Banja Luka, orkestar je održao dva uspješna koncerta, u Pozorištu Prijedor 3. novembra, te u KC Banski dvor u Banjoj Luci 4. novembra 2014. godine.
       U okviru projekta decentralizacije kulture pod nazivom „Muzika za sve“, koje je podržalo Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, orkestar je održao koncerte u Derventi, Zvorniku i Ugljeviku  od 27-29. maja 2016. godine.
Orkestar je u okviru projekta „Muzika je nit koja nas spaja“, koje je podržalo Federalno ministarstvo kulture i sporta, održao je koncerte u Donjem Vakufu i Livnu 04-05. novembra 2016. godine.

 ČLANOVI ORKESTRA:

I gitara
Boban Adžić, Nataša Jokić, Bojana Budiša,
Sunčica  Trkulja, Mihajlo Đorđević

II gitara
Sanjin Mirić, Violeta Lučić, Aleksandar Jokić,
Mia Alkić, Emina  Midžić

III gitara
Sandra Santrač, Suzana Čirić, Mila Stojnić,
Emina Keskinović,  Miroslav Radulović

IV gitara
Luka Radmanović, Nikola Jović,
Halid Hadžihajdarević, Jasmin Hadžisadiković,
Milena Đurđević

Kontrabas
Dejan  Šarović